Level 162 Level 164
Level 163

2431 - 2445


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prosecute
aleyhine dava açmak
ensure (make sure)
olmasını sağlamak
edify
ahlaki bakımdan eğitmek öğretmek
bore
delmek, delik açmak, sıkıcı olmak, can sıkmak
facilitate
kolaylaştırmak
horticulture
bahçecilik sanatı veya mesleği
propensity
eğilim, temayül
worship
tapmak, tapınmak
irreparable
telafisi olanaksız
best man
sağdıç
taciturn
az konuşur, sükutî
destitute
çok yoksul, düşkün ve çaresiz durumda
fiction
hayal ürünü, öykü, roman
dissect
incelemek amacıyla kesip biçmek
tedious
sıkıcı, bıktırıcı