Level 164 Level 166
Level 165

2461 - 2475


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gorgeous
şahane, harika
blast
şiddetli patlama
mint
darphane
brothel
genelev
untimely
zamansız, yanlış zamanda veya vaktinden önce
unfit
uygun değil, uymaz, sağlıksız, çürük, elverişsiz
bridal
gelin olmaya ilişkin
cement
çimento
scarlet
al (renk)
boulder
büyük kaya parçası
maltreat
kötü muamele etmek
gay
gay, şen, neş'eli
fateful
akıbet bağlayan, geleceği şekillendirecek olan
estimation
tahmin, takdir, hesaplama
flee (from)
kaçmak, firar etmek, tüymek, tabanları yağlamak