Level 167 Level 169
Level 168

2506 - 2520


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cavity
oyuk, boşluk, mağaracık
elope
birlikte gizlice kaçmak (âşıklar)
captive
esir alınmış kişi, tutsak
idiot
aptal, budala
disgraced
gözden düşmüş, itibarsız, yüz karası
extemporaneous
irticalen, hazırlıksız
wondrous
hayranlık verici, olağanüstü
executive
yürütmeye ilişkin, icrai, yönetici
hollow
içi boş, oyuk veya çukurluk yer, kof, içtenlikli değil
extremely
fevkalade çok, aşırı derecede
encounter
karşılaşmak, rastgelmek
alarming
endişe verici
hail
dolu (atmosfer olayı), coşkulu ve yüksek sesli selamlamak veya bu tür bir selam
unfamiliar
alışılmadık, aşina değil, bildik veya tanıdık değil
unveil
açığa çıkarmak, gerçeği ortaya koymak ("peçesini açmak" kavramından)