Level 168 Level 170
Level 169

2521 - 2535


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maelstrom
büyük girdap
infuriate
öfkesinden çıldırtmak, çok öfkelendirmek
exclusive interview
yalnız "bizim" gazete veya dergiye verilmiş olan bir görüşme
nought
sıfır
dissolve
bir sıvı içinde eriyerek veya eriterek çözmek/çözülmek
indistinct
belirsiz, bulanık, belirgin şekilde görülemeyen
adjacent
bitişik, kapı komşusu niteliğinde
wise
akıllı, bilge
decrease
azalmak veya azaltmak
jungle
"balta girmemiş" orman, "yağmur" ormanı, "tropik" orman
violate
çiğnemek (kural vb), ihlal etmek
ear-splitting
kulakları sağır edecek derecede şiddetli
fraternal
kardeşçe, kardeşlere veya kardeşliğe ilişkin
goalkeeper, goalie
kaleci
impress
etki bırakmak