Level 16 Level 18
Level 17

241 - 255


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
revise
gözden geçirmek, revize etmek
infidel
kâfir, imansız
firewood
çıra
sustain
devam ettirmek, korumak
lunacy
delilik
conversion
dönüşme / dönüştürme, din değiştirme
bad-tempered
huysuz, aksi, tersliği üstünde
entice
cezbetmek, tatlılıkla ayartmak
merge
birleşmek (şirketler vb)
meagre
kıt, pek az
malcontent
memnuniyetsiz, halinden şikayetçi
quadruplets
dördüzler
fervent
ateşli, coşkun
gratify
memnun bırakmak, doyum sağlamak
sober
ayık