Level 169 Level 171
Level 170

2536 - 2550


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
patron
müşteri, hâmi
take to one's heels
tabanları yağlamak
vicariously
kendisini başkasının yerine koyarak, hissederek (gizlice yapılan / yapılmaması gereken bir eylem olarak olumsuz nüans taşır)
defeat
bozgun, bozguna uğratmak
eject
dışarı atacak şekilde fırlatmak
background
arka zemin, arka plan, geçmişi, deneyimi (kişi, kurum, olay)
destitution
büyük yoksulluk, çaresizlik
alibi
suç işlendiği sırada başka bir yerde olma kanıtı
sage
bilge kişi
dishonest
sahtekar
bulwark
siper, istihkam, karşı duracak tahkimat
booty
ganimet
calamity
büyük felaket, afet
vehemence
hiddet, şiddet
utilitarianism
yararcılık felsefesi