Level 170 Level 172
Level 171

2551 - 2565


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
global
küresel
ghastly
korkunç, dehşet verici
seize
yakalamak, el koymak, zaptetmek
specimen
numune, örnek
subsidize
desteklemek, "sübvanse" etmek
desperate
çaresiz durumda, ümitsiz, gözü dönmüş
bidding
bir müzayedede teklif verme / arttırma işlemleri
fiend
zebani
vagabond
boştagezer, serseri
enlarge
büyütmek, genişlemek
verge
kenar
weep
ağlamak
wharf
rıhtım, iskele
cupidity
(maddi şeyler için) açgözlülük
invincible
yenilmez, galip gelinemez, muzaffer