Level 171 Level 173
Level 172

2566 - 2580


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
empathize
kendini başkasının yerine koyarak durumunu anlamak
censure
kınamak
arbitrary
keyfi olarak, racon keserek
field mashall
mareşal (savaş görmüş komutan
chasm
büyük yarık, uçurum
bludgeon
cop
equate
eşit kılmak veya aynı şey olarak görmek
delicate
narin, hassas, dikkatle korunması gereken
damage
hasar, zarar, ziyan
carefree
kaygısız, keyfince
dwarf
cüce, yanında cüce bırakmak, çok çok üstün olmak
fund
tahsis edilen para, fon
heartless
acımasız
vicious circle
kısır döngü
pretend
rol yapmak, gibi yapmak