Level 172 Level 174
Level 173

2581 - 2595


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
collide
çarpışmak, birbirine çarpmak
fiendish
şeytani
embittered
dünyaya küsmüş, öfke ve hatta nefret duygusu dolu
antiquated
modası geçmiş
fearful
korku içinde, korkutucu, ürkütücü
wrestle (with)
güreşmek, büyük çaba göstermek
legislative
yasamaya ilişkin
junkie
(argo) uyuşturucu müptelası
aviation
havacılık
witness
tanık olmak (olayı görmek), tanık (kişi)
encumber
yük olmak
crossroads
dörtyol ağzı
moist
nemli, rutubetli
hospitable
konuksever, hoş, uygun (iklim, gibi)
intervene
araya girerek müdahele etmek