Level 174 Level 176
Level 175

2611 - 2625


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deservedly
hak etmiş olarak
laicism
laiklik
deliberately
bile bile, kasten
quack
sahte doktor, şarlatan
exhaustion
aşırı yorgunluk, tükenmişlik
embellish
süslemelerle (oyma, kakma, boyama) güzelleştirmek
logical
mantığa ilişkin, mantıklı, makul, akla yatkın
arsenal
silah fabrikası, cephanelik
eager
istekli, heves ve şevk dolu
field artillery
sahra topçusu
mumble
mırıldanmak, nefesinin altından konuşmak, ne dediği anlaşılmaz şeyler söylemek
significant
önemli, önemli derecede
electorate
seçmen kitlesi, seçmenler
memorable
önemli, unutulmaz
akin
yakın benzer