Level 176 Level 178
Level 177

2641 - 2655


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deteriorate
kötüye gitmek, kötüleşmek
homesick
evini özlemiş, sılayı özlemiş
uncouth
görgüsüz, yontulmamış
glamour
şöhret, güzellik vb'ın getirdiği gözkamaştırıcı çekicilik
low-brow
aşağı tabakadan
austere
sert, hoşgörüsüz, süssüz, sade
designate
işaret etmek, adlandırmak
perimeter
çevre, civar, muhit
luscious
pek yeşil ve bol çiçekli veya meyveli
deduce
verilere dayanarak sonuç çıkarmak
quick-silver
civa
intoxication
sarhoşluk
muddled
kafası karışmış
habitat
bir canlı türünün doğal yaşam çevresi, (genel anlamda) doğal yaşam çevresi
betray
ihanet etmek, ele vermek