Level 178 Level 180
Level 179

2671 - 2685


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sorrow
üzüntü, keder
science fiction
kurgubilim yazın türü
unflattering
övgü sayılamayacak, yeren
hence
dolayısıyla, bu nedenle, bundan dolayı
bullion
altın veya gümüş külçesi
preclude
meydan vermeyecek şekilde önceden önlemek veya yasaklamak
initiate
başlatmak
stanza
şiir kıtası
venture
girişim, cesaret işi, riskli iş
unfailing
şaşmaz, istikrarlı
drift
sürüklenmek
accustomed (be accustomed to)
alışkın, alışmış
generation
üretme, meydana getirme, kuşak, nesil
unseemly
yakışık almaz, ileri geri, göze/kulağa hoş gelmeyen
illegible
okunaksız