Level 17 Level 19
Level 18

256 - 270


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brittle
kolay kırılır
assimilate
özümlemek ("asimile" etmek)
catastrophe
büyük felaket
predecessor
selef, kendinden önce gelen (zaman boyutunda)
legislature
yasama meclisi
abolish
yürürlükten kaldırmak
fictive, fictitious
uydurma, gerçek olmayan
boarding-house
pansiyon
precisely
tam olarak, kesinlikle
provisions
erzak, levazım
bohemian
kalender meşrep, kaygısız ve biraz da derbeder hayat felsefesi olan
vassal
tabi olmuş yabancı halk
dynasty
hanedan, hükümdarlık sülalesi, hüküm sürme
faculty
doğuştan meleke, duyu, öğretim üyeleri
unanimous
ittifakla, farklı görüş olmaksızın