Level 181 Level 183
Level 182

2716 - 2730


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
remarkable
dikkate değer ölçüde, sözü edilmeye değer
flexible
esnek, kolay bükülebilir (mecazi de olanaklı)
quadruped
dörtayaklı
miserable
pek mutsuz
pamper
övgüleriyle şımartmak
equivalent
eşdeğer, eşdeğerli
perverse
ters, aksi, huysuz
bygone
geçmişte kalmış, mazi olmuş
loan
borç, ödünç, borç vermek, kredi olarak vermek
eulogy
metih, kaside
bump
çarpmak, toslamak, toslama, şişlik, tümsek
interrogate
sorgulamak
advocate
savunmasını yapmak, lehine öneride bulunmak
punctual
dakik
inaccuracy
doğru olmama