Level 182 Level 184
Level 183

2731 - 2745


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mutter
mırıldanmak, homurdanmak
dawn
şafak
withstand
dayanmak, karşı koymak
yoke
boyunduruk (büyükbaş hayvan için), boyunduruk, kölelik, egemenliğini yitirme
intensity
yoğunluk
eel
yılan balığı
opinionated
katı fikirli, başkalarının görüşlerini dikkate almayan
lottery
piyango
daydream
hülyalara dalmak, hülya
unprecedented
şimdiye değin örneği görülmemiş, daha önce hiç olmamış, tarihte örneği yok
exile
sürgüne göndermek, sürgün (kişi), sürgün yeri
pollute
kirletmek
keepsake
hatıra (maddi), bergüzar
zoom
hızla dikine yükselmek, (fotoğrafçılık) mesafeyi ayarlamak
equitable
adilane, insaflı