Level 185 Level 187
Level 186

2776 - 2790


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
caress
okşamak, müşfik davranmak
incurable
onulmaz, tedavisi olanaksız, devasız
bestow
ihsan etmek, vermek (dilenciye vermeyi kapsamaz)
vanish
ortalıktan yok olmak, sıvışmak, gözden kaybolmak
tease
kızdırmak ve kışkırtmak
mercenary
paralı asker
overhear
kulak misafiri olarak işitmek
awe
saygı ve hayranlıkla karışık korku, huşu ve korku
ecstasy
coşku, coşkunluk, vecd
penetrate
içine işlemek, girmek, nüfuz etmek
rudimentary
henüz gelişmemiş, başlangıç dönemlerinde
savour
tad, lezzet, çeşni
radical
kökten
juvenile delinquency
çocuk suçluluğu
hay
saman yığını, hasat yığını