Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
draft
taslak
rigorous
sert, şiddetli, kuvvet ve gayret uygulayarak
astray
yoldan çıkmış, sapmış
unceasing
kesintisiz
long-sighted
uzak görüşlü, hipermetrop
odious
iğrenç, nefret verici, menfur
acquaint (be acquainted with)
daha önceden tanışmış olmak, aşina olmak
abbreviate
kısaltmak
lodging
barınacak veya kalacak yer
ethical
ahlakbilime ilişkin, ahlakî, ahlaklı
abundant
bol miktarda
manuscript
el yazması
rescue
kurtarma, kurtarmak