Level 19 Level 21
Level 20

286 - 300


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emergency
acil durum
obsession
takıntı
collision
çarpışma
brigand
haydut, eşkiya
malpractice
görevini kötüye kullanma, yasalar veya ahlaka aykırı iş yapma
drastic
acil, kapsamlı ve sert
manufacture
imal etmek
mild
hafif, yumuşak
fabulous
şahane, harikulade
scheme
plan, tasarı
yarn
dokuma iplik, bükülmüş pamuk veya yün ipliği, yalan, uydurma
privilege
ayrıcalık, imtiyaz
blizzard
tipi
indifferent
kayıtsız, ilgi göstermeyen
figure of speech
mecaz