Level 20 Level 22
Level 21

301 - 315


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
old-fashioned
modası geçmiş, eski moda
sensible
akla yatkın, makul
onerous
ağır, külfetli, ağır bir yük olarak
equipment
teçhizat, donanım
vivisection
canlı üzerinde tıbbi araştırma amacıyla kesip biçme
offence
kabahat, gücendirme, küçük suç
confront
karşı durmak, geçit vermemek
purchase
satın almak, mübayaa etmek
peasant
köylü
accountant
muhasebeci
ransack
çapulculuk amacıyla altüst ederek araştırmak
allegiance
bağlılık, biat
knowhow
uzman bilgi
hum
mırıldanmak, vızıldamak
armament
silahlar, silahlanma