Level 23 Level 25
Level 24

346 - 360


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alliance
ittifak
bleak
çıplak (bitki zor yetişir), soğuk, kasvetli, umutsuz, rüzgarlara açık
flour-mill
un değirmeni
fake
taklit, sahte
intricate
karmaşık, girift
alacrity
çeviklik, canlılık
unfathomable
anlaşılamaz, kavrayışımızın ötesinde ("dibi bulunamaz" kavramından)
outlive
bir başkasından veya şeyden daha uzun yaşamak
lovesick
karasevdalı, mecnun olmuş
visage
yüz, çehre
satiate
doyum sağlamak, doyurmak
lethal
öldürücü, ölümcül
decency
terbiyelilik, edeplilik, efendilik
scrape
ıskartaya ayırmak, kazıyıp çöpe atmak
wail
feryad figan, hayıflanarak ağlamak