Level 26 Level 28
Level 27

391 - 405


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
obedience
itaat
mansion
büyük konak
sink
batmak (bir sıvı içinde veya mecazi)
utensil
kap kacak, alet, kullanışlı şey
tanned
"bronzlaşmış"
temper
huy, mizaç
appetizer
aperatif, meze
extract
seçerek/özümleyerek ayırıp çıkarmak
merchandize
ticari mal
peasantry
köylülük, köylüler (toplu anlamda)
biennial
iki yılda bir olan
mongrel
melez, soyu karışık
overtake
yetişip geçmek
loiter
boş gezmek, orada burada sallanıp takılmak
familial
ailevi