Level 27 Level 29
Level 28

406 - 420


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
province
il, taşra bölgesi
consent
rıza göstermek, onayını vermek
voluntarily
gönüllü olarak
annoyance
rahatsız edilmişlik ve canı sıkılmışlık duygusu
taper
ucuna doğru sivrileşerek sonlanmak, gitgide azalarak bitmek
by-election (bye-election)
ara seçim
boundary
sınır
joy
neş'e, mutluluk, keyif
align
hizalamak
juvenile delinquent
çocuk suçlu
entangle
karmakarışık dolaşık hale getirmek
temporary
geçici
harvest
hasat, ürün
breakwater
dalgakıran
underlie
altında yatmak, temeli veya görünmeyen nedeni olmak