Level 28 Level 30
Level 29

421 - 435


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
orator
hatip
emerge
ortaya çıkmak, oluşmak, "zuhur" etmek
wander
başıboş avare dolaşmak
vegetation
bitki örtüsü
require
gerektirmek, istemek
mindful
dikkatli
reflect
düşünmek, yansıtmak
housing
iskan
undersell
bir başka kimseden daha ucuza satmak, fiyat kırmak
unfold
katlanmış veya rulo yapılmış vb birşeyi açmak, gözler önüne sermek
dissent
aynı fikirde olmamak, fikir ayrılığından dolayı bir gruptan kopmak
admirable
takdire değer, hayranlık uyandırıcı
shabby
kılıksız, pejmürde
venereal diseases
cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar
ignoble
alçak, sefil, şerefsiz