Level 31 Level 33
Level 32

466 - 480


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deprive (of)
elinden almak, yoksun bırakmak
border
sınır, devlet sınırı, kenar, bordür
hark
dinlemek, kulak vermek
hoard
istifçilik yapmak
humane
insanca, merhametli
fortune
şans, talih, kader, servet
jokingly
şaka ederek, şaka yollu
obsessed
takıntılı
penalize
cezalandırmak
retrospect
geriye bakmak, maziye bakış
creditable
şerefli
heartache
gönül yarası
vestige
iz, yokolmuş bir şeyden kalmış iz
sedentary
hareketsiz, oturarak
scattered
darmadağın çevreye saçılmış