Level 33 Level 35
Level 34

496 - 510


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vivid
parlak, canlı
hypocrisy
ikiyüzlülük, riyakârlık
neglect
ihmal etmek
gusto
zevk, şevk dolu keyif
daring
cesaret, cüret, meydan okuma
harbinger
haberci, muştucu
uncommunicative
az konuşur, ketum, iletişim pek kurmaz
unexplored
keşfedilmemiş, araştırılmamış, ayak basmamış
journal
andıç, seyir defteri, gazete, dergi (özellikle de bilimsel dergi)
public prosecutor
savcı
nominate
aday göstermek
lubricate
yağlamak (makineyi vb)
blatant
apaçık, görülmemesi / anlaşılmaması olanaksız, küstahça
pertinent
konuya ilişkin, uygun (davranış)
sense of humour
mizahtan, şakadan anlamak, komik tarafı görebilmek, şakayı hoşgörü ile karşılayabilmek