Level 34 Level 36
Level 35

511 - 525


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
estimate
tahmin etmek (verilere dayanarak kestirmek)
radiant
parlak, ışıkveren, aydınlık
selfish
bencil
abstain (from)
kaçınmak, uzak durmak, yapmamak
aptitude tests
yetenek testleri
elegance
zariflik
knack
ustalık, beceri, yetenek
signatory
imza sahibi
vein
damar (genel anlamda), toplardamar, ven
network
şebeke (ağ)
slumber
uyuklamak
ruin
mahfetmek, harab etmek, harabe
exterminate
tamamen imha etmek, kökünü kazımak
whirling dervishes
Mevlevilik'te semazenler
contradict
aksini söylemek ve savunmak, yanlış olduğunu söyleyerek meydan okumak