Level 35 Level 37
Level 36

526 - 540


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fast asleep
derin uykuda
jawbone
çene kemiği
excrutiating
inanılmaz derecede acı veren
jogging
sağlıklı yaşam koşusu, hafif tempoda koşma
quarry
avlanan hayvan, taş ocağı
undertone
nüans, önplana çıkmayan anlam
immemorial
zamanı bilinemeyecek kadar eski
intangible
gözle görülmez, elle tutulmaz, belirsiz ve varlığına parmak basamadığımız, kolay anlaşılamayan
eliminate
"elimine" etmek, elemek, dışlamak, bertaraf etmek
decade
on yıl
lucrative
çok para kazandırıran, çok çok kârlı
dethrone
tahttan indirmek
extinct
soyu tükenmiş, yaşayan örneği kalmamış
futile
boşuna, beyhude
latent
belirti vermeksizin mevcut, açığa çıkmamış durumda (ilerde aktif duruma geçeceği nüansı var)