Level 37 Level 39
Level 38

556 - 570


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
perversion
sapıklık
nullify
hükümsüz ilan etmek
horizontal
yatay, ufkî kavramından
gestation
gebelik süresi
pandemonium
velvele, gürültü patırtılı kargaşa
reside
ikamet etmek
herb
ot (özellikle de "baharat" veya "sağlıklı otlar" sınıfına girenler)
vice versa
"aksi de doğrudur" "öteki türlü de doğrudur" anlamına bir söz
footprint
ayak izi
trivial
entipüften, önemsiz
gainsay
karşı çıkmak, karşı tezi savunmak
ramifications
bir olay veya davranışın dallanıp budaklanma şeklinde yol açacağı/açtığı etkileri
rush
aceleyle, hücum eder gibi koşmak veya hareket etmek
custom
âdet, gelenek, görenek
vertical
dikey, dikine