Level 39 Level 41
Level 40

586 - 600


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ally
müttefik
tutor
özel öğretmen
random
rastgele, gelişigüzel
deliberate
ayrıntılarıyla üzerinde durmak, titizlikle düşünmek
germ
tohum, ilk cevher, mikrop
interminable
bitmek bilmez, can sıkacak kadar uzun
hysterical
isteriye kapılmış durumda
broom
süpürge
furtive
sinsice ve gizlice, hırsız gibi
abuse
kötüye kullanmak, fiziki şiddet uygulamak, cinsel tacizde bulunmak
effigy
bir kimsenin heykel şeklinde timsali, temsili insan modeli, heykel, manken vb
omniscient
her şeyi bilen
fugitive
kaçak, mülteci
awkward
beceriksiz, hantal, sıkıntılı (durum vb)
patriot
yurtsever