Level 41 Level 43
Level 42

616 - 630


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
palate
damak, kabul edebilmek, razı olabilmek
recession
ekonomide durgunluk
vaccinate
aşı yapmak (tıbbî)
object (to)
karşı olmak / çıkmak, itiraz etmek
opinion
fikir, görüş, bakış
duplicity
ikiyüzlülük
hint
ima, ima etmek
coronation
taç giyme
obligatory
zorunlu, mecburi
pedigree
şecere, soy, safkan, cins
off-hand
hazırlıksız, oracıkta ve öylesine, "ha deyince"
goal
hedef, futbolda kale
allocate
tahsis etmek, herbirine bölüştürmek
volatile
oynak, değişken
revelation
ifşa, ifşaat, vahiy