Level 42 Level 44
Level 43

631 - 645


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nefarious
şer amaçlı, iğrenç
troubleshoot
sorunu bulup gidermek
apt
uygun, yerinde, eğilimli, eğiliminde, zeki
vernacular
konuşma dili, halk dili
inventory
envanter
essence
öz, asıl, temel varlık
thunder
gökgürültüsü
gauge
ölçmek, ölçüm yapmak, hesaplamak
manipulate
kendi etkisi ve isteği doğrultusunda olmasını/işlemesini sağlamak
religion
din
kitsch
sanatsal değeri çok düşük edebiyat veya diğer sanat ürünü
briber
rüşvetçi
utterance
söz bölüğü, ifade
assets
değerli varlıklar, bilançodaki pozitifler
coincidence
rastlantı