Level 43 Level 45
Level 44

646 - 660


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
scarce
ender bulunur/rastlanır
sophisticated
usta, bilgili, görgülü, yaşamış
zone
bölge, yöre. mıntıka
notice
ilan, duyuru, önceden verilen haber, mühlet tanıma
unwillingly
gönülsüzce, istemeye istemeye
numb
uyuşmuş, hissiz
review
gözden geçirme, eleştiri yazısı
oust
bir kimseyi yerinden etmek, mevkiinden düşürmek
palliative
"palyatif"
adjourn
geçici olarak ara vermek veya ileri bir tarihe ertelemek
surgeon
cerrah
miscellaneous
çeşitli, türlü türlü, muhtelif
affidavit
yazılı ve yeminli ifade
oriental
doğu, doğulu, doğuya ilişkin
edition
yayına hazırlama, sayı, nüsha, bası