Level 44 Level 46
Level 45

661 - 675


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
undergraduate
üniversite öğrencisi
perturb
rahatsızlık ve tedirginlik vermek
refund
parayı geri vermek
tactful
tedbirli, yolunu yordamını bilir
undoubtedly
hiç kuşkusuz, kesinlikle
respect
saygı
blossom
çiçek açmak, bahar dalı
foreground
önplan
public conveniences
umumi tuvalet
morbid
marazi, nahoş şeylere (ölüm, hastalık, gibi) aşırı kafayı takan
utmost
son derece, en çok, en fazla
summon
çağırmak, celp etmek
meadow
çayır, otlak
illiterate
okuma yazma bilmez, ümmi
offering
sunulan şey, kurban