Level 45 Level 47
Level 46

676 - 690


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
distrust
güvensizlik, itimatsızlık, güvenmemek
reliance
güvenme, itimat, eline bakıyor olma
refined
rafine
lyrics
bir şarkının sözleri
evade
kaçınmak, yapmamak, görünmemek
variable
değişken
enterprise
girişim, teşebbüs (iktisat)
hostility
düşmanlık, fiilen çatışma, düşmanca hareketler
paraphrase
başka sözcükler kullanarak aynen ifade etmek
grave
ciddi, ağır, vahim, mezar
rusty
paslı
leniency
müsamaha, gevşek davranma
marital
evliliğe ilişkin
soothe
sakinleştirmek, rahatlatmak, acısını hafifletmek
unskilled
kalifiye olmayan