Level 47 Level 49
Level 48

706 - 720


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be at the helm
yönetimi, yetkiyi elinde tutuyor olmak
bombastic
yüksekten savurarak (konuşma ve yazı tavrı)
low-necked
dekolte
host
evsahibi
offspring
bir ebeveynin dünyaya getirdiği kendinden sonraki bireyler ve kuşaklar, zürriyetinden olanlar, çoluk çocuğu
barbed wire
dikenli tel
stingy
eli sıkı, cimri
blaspheme
kutsal şeylere yönelik alay veya küfür
overwhelm
eze eze yenmek, karşı koyamaz duruma getirmek
feudal
feodal, derebeyliğe ilişkin
heal
iyileştirmek, iyileşmek, yaranın kapanması
gold plated
altın kaplama
correspond
karşılığı konumda olmak, eşdeğeri olmak, mektuplaşmak, haberleşmek
elaborate
üzerinde ayrıntılarıyla durmak ve titizlikle oluşturmak
hammer out
çekiç vb ile döverek yassıltmak (veya mecazi)