Level 49 Level 51
Level 50

736 - 750


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hanker (after, for)
gözünde tütmek, özlemini ahu vah ile çekmek
blackmail
şantaj, şantaj yapmak
consistent
uyumlu, istikrarlı, çelişki oluşturmayan
nadir
en dip nokta
bloodshed
kan dökme, kan dökülmesi
astonishment
şaşkınlık, hayret
uproot
kökünden çıkarmak, köklerinden oynatmak, yerinden yurdundan etmek
book-keeping
muhasebe
buffer
tampon (araya konulan koruyucu)
merger
birleşme, bünyesine katılma
genuinely
hakikaten, gerçekten
pedlar
sokak satıcısı, seyyar satıcı
rejection
red
convention
âdet, gelenek, toplantı, meclis
hermetic
hava geçirmez şekilde yalıtan veya yalıtılmış olan