Level 51 Level 53
Level 52

766 - 780


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hegira
Hicret
determine
niteliğini belirlemek, karar vermek
novelist
roman yazarı
jocular
şaka kabilinden, şaka yollu
warrant
izin, ruhsat
overturn
devirmek, tepe üstü getirmek
sociable
arkadaş canlısı, toplulukla kolay kaynaşan
far-sighted
uzak görüşlü (olumlu nüans), hipermetrop
Interfere (in, with)
müdahale etmek, işine karışmak, burnunu sokmak
entente
andlaşma, itilaf
drastic measures
çok sert önlemler
forsake
terketmek, yüzüstü bırakmak
blow
darbe (vuruş)
intimidate
korkutmak, korku vererek yapmasını engellemek
vain
kendini beğenmiş, boşuna, nafile, beyhude