Level 52 Level 54
Level 53

781 - 795


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
infallible
asla hataya kötülüğe düşmez
eloquent
güzel ve etkili konuşan, iyi hatip
nurture
beslemek, büyütmek, yetiştirmek (veya isim olarak)
novice
acemi, yeni başlayan
notion
kavram, nosyon
vice-
ikinci, yardımcı
unreasonable
akla mantığa ters, makul olmayan
observant
dikkatli, iyi gözlemleyen
interface
arayüz
remove
çıkarmak, temizlemek, alıp götürmek, başka yere taşımak
manhole
yollarda bulunan üstü kapaklı çukurlar
yardstick
karşılaştırma yapmak için ana ölçüt alınan şey, belli ve/ya önemli nokta
forensic medicine
adli tıp
burglar
gizlice giren hırsız
reciprocal
karşılıklı