Level 57 Level 59
Level 58

856 - 870


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
undergo an operation
ameliyat olmak
evacuate
tahliye etmek
fashion
moda, tarz
decorous
terbiyeye uygun, saygılı
finite
sonu var, sonsuz veya sınırsız değil, bitimli
loquacious
çok konuşan, ağzı kalabalık, geveze
dormant
"uykuda" (harekete geçeceği günü bekliyor)
erupt
patlak vermek (örmek, yanardağ, sivilce vb.)
separate
birbirinden ayırmak, ayrılmış, ayrı durumda
imprecise
kesin olmayan, defolu, dikkatsiz, özensiz
reciprocity
"mütekabiliyet", karşılıklılık ilkesi
thorny
problemli, çözülmesi zor
quarter
çeyrek, bölge, semt, daire, yaşam alanı
yeast
maya (e.g. bira, ekmek)
drought
kuraklık