Level 58 Level 60
Level 59

871 - 885


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jingo
milliyetçilik duyguları bağnazlık derecesinde olan kimse
indicate
işaret etmek
signification
belirtme
harness
koşum takımı vurmak, dizginlemek, koşum takımı
wake (in the wake of)
ardından, ardından izleyerek
blink
aralıklarla yanıp sönmek (ışık için), gözlerini kırpmak
shame
utanç
handle
üstesinden gelmek, işletebilmek, sorunları çözebilmek
calibrate
ince ayar yapmak, çapını belirlemek, derecelendirmek
sardonic
alaycı, müztehzi
hamper
işleyişini güçleştirmek, engellemek
lapse
(zaman için) geçmek
municipal
belediyeye ilişkin
fishmonger
balık satıcısı
flora
bitkiler alemi, bir bölgeye özgü yerel bitkiler toplamı, tıpta vücudun bir bölgesinde yerleşik mikro-organizmalar