Level 59 Level 61
Level 60

886 - 900


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
esoteric
gizli, gizemli, batınî
underrate
hafife almak, küçümsemek
promotion
terfi, arttırma, geliştirme, tanıtım, reklam
invigorate
dinçleştirmek, takat ve canlılık vermek
hearth
ocak
nondescript
tasviri olanaksız, şekilsiz, amorf, tuhaf, ne idüğü belirsiz
spurious
sahte, taklit, düzmece
magnitude
büyüklük, cesamet, azamet, önem
invalid
geçersiz, müddeti dolmuş, yatalak hasta
repel
itici olmak, itmek
jaundice
sarılık hastalığı
bloom
çiçek açmak
mobilization
seferberlik, seferber etme veya olma
exaggerate
abartmak, abartılı konuşmak
notary
noter