Level 60 Level 62
Level 61

901 - 915


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
backbencher
siyasi partide ön planda olmayan milletvekili
critique
eleştiri yazısı
determined
azimli, kararlı
brook
dere, çay
humility
alçak gönüllülük, tevazu
kerosene
gazyağı
goodwill
iyi niyet
versatile
yaratıcı, çok yönlü
gait
yürüyüş ve adım atış tarzı
esteem
saygı göstermek
prior to
öncesinde
uneven
düzgün olmayan, pürüzlü, engebeli, bir düzeyde değil
native
bir yerin yerlisi
obstinacy
inatçılık, dikkafalılık
undermine
baltalamak, temelini çürüterek çökertmek, gizli ayakoyunları ile zarar vermek