Level 62 Level 64
Level 63

931 - 945


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
racist
ırkçı
logbook
gemi jurnali
surpass
aşmak, üstün olmak, ötesine geçmek
visibility
görünürlük
faint
belli belirsiz, solgun, donuk, bayılmak
outrageous
öfke ve nefret uyandıran, akıl veya ahlak açısından küstahça rezilane
keen
istekli, hevesli, çabuk öğrenen
unfilial
oğula yakışmaz, oğuldan beklenmez, babaya yapılmaz
emancipate
azad etmek, köleliğine son vermek
elusive reply
kaçamaklı cevap
bonanza
zengin maden damarı vb gibi yüksek kazanç kaynağı
expire
süresi dolmak, müddeti dolmak
bizarre
garip, acaip
condescent
tenezzülde bulunmak, lütfen seviyesine inmek
yacht
yat (denizcilik)