Level 64 Level 66
Level 65

961 - 975


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gold rimmed
altın çerçeveli
judicious
bilgece, âkil, tedbirli
leading
önde gelen, başlıca
machination
kumpas, entrika
ingenious
becerikli, yaratıcı
ostracise
bir kimseyi toplumdan menetmek, hertürlü ilişkiyi ve görüşmeyi kesmek
celebrate
kutlamak
devastate
mahfetmek, yerle bir etmek, harap etmek
valid
geçerli, cari
penal code
ceza yasası
abhor
nefret duymak ve iğrenmek, fikrinden bile dehşete düşmek
audit
denetleme, murakabe, hesapları teftiş
relentless
acımasız, aman vermez
notably
özellikle, bilhassa
upbringing
yetişme, yetiştirme (çocuk)