Level 65 Level 67
Level 66

976 - 990


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rank
rütbe, sıra, yatay sıra konumu, saf (saf tutmuş durumda)
narrator
anlatan kişi
mission
görev, misyon
kinsfolk
hısım akrabalar
insurrection
ayaklanma, başkaldırı
grandiose
pek bir azametli, çok büyük ölçeklerde
quarterly
üç ayda bir yayınlanan dergi
induction
tümevarım
ripe
olgun, olgunlaşmış
optional
seçime bağlı, zorunlu değil
vogue
moda
outspoken
sözünü esirgemez
attainment
amaca ulaşma/erişme, başarı, elde etme
assume
varsaymak, üzerine almak (hak ve sorumluluğunu)
verify
doğrulamak, gerçek olduğunu söylemek veya araştırarak öğrenmek