Level 66 Level 68
Level 67

991 - 1005


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
testify
ifade vermek, tanıklık etmek, teyid etmek
trial
deneme, sınama, duruşma (mahkemede)
litigant
davacı
radiance
ışıksaçarlık
reminiscence
hatırlama veya hatırlanan şeyler
magistrate
sulh hakimi
eulogize
methiye düzmek, methü senada bulunmak (biraz da yağcılıkla)
enthrone
tahta oturtmak, taç giydirmek
livid
son derece öfkeli, öfkeden mosmor
distinguished
seçkin, ünlü
accurate
doğru, yanlışsız
iconoclast
putkırıcı, put deviren ("devrimci")
graduate
mezun olmak, derece derece işaret koymak, mezun
obedient
itaatkâr, uysal ve boyun eğen
sanction
yaptırım, müeyyide