Level 67 Level 69
Level 68

1006 - 1020


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fallible
yanılabilir, yanılmaz değil, beşerdir şaşabilir
tap-water
musluk suyu
embroidery
nakış
peril
tehlike, tehlikeye atmak
austerity measures
kemer sıkma önlemleri
adequate
yeterli, elverişli
feasibility
"fizibilite"
fate
kader
knit
örgü örmek, biaraya getirip birleştirmek
merchant
tüccar, tacir
egotism
bencillik
emaciate
bir deri bir kemik kalmak
install
kurmak, yerleştirmek, monte etmek
entitled to do sth.
bir şeyi yapmaya yetkili
bolt
sürgü (kapı), sürgülemek, hızla fırlamak, hızla fırlayıp gitmek veya kaçmak