Level 6 Level 8
Level 7

91 - 105


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
extinguish
söndürmek (ateşi, alevleri veya mecazi)
martial law
sıkı yönetim
barge
mavna
wastage
israf
reactionary
gerici, mürteci
investment
yatırım
smart
şık, zarif, zeki, açıkgöz
riddle
bilmece, muamma
sporadic
düzensiz aralıklarla
frustrate
hayal kırıklığına uğratmak
oath
yemin (bazen "küfür" anlamında da rastlanabilir)
jail (gaol, prison)
hapishane
anew
yeniden, tekrar, en baştan
observatory
gözlemevi, rasathane
delight
haz, mutluluk duyma