Level 69 Level 71
Level 70

1036 - 1050


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
obituary
gazetede yayınlanan ölüm ilanı ve kısa biyografi yazısı
haunted house
perili ev, iyi saatte olsunların sık uğradığı ev
generate
üretmek, oluşturmak
autonomous
otonom
depraved
bozuk ahlaklı, ahkali değerlerini yitirmiş
eugenics
ırk ıslahına ilişkin
varnish
vernik, cila
hypothesis
hipotez, faraziye
shanty
dermeçatma yapı, kulübe
mackerel
uskumru
thrill
zevk ve heyecan, zevk ve heyecan vermek
darkness
karanlık, (renk) koyuluk
blend
karışım, harman (karışım)
unemployed
işsiz
franchize
seçimlerde oy hakkı vermek