Level 70 Level 72
Level 71

1051 - 1065


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
junk
külüstür eşya
accelerate
hızlandırmak
vacation
tatil, izine ayrılma
well-bred
iyi yetiştirilmiş, terbiyeli, görgülü
light-hearted
gamsız
astute
keskin zekalı
innovate
yenilikçi bir buluş yapmak, yenilemek
ignite
tutuşturmak, ateşlemek
nincompoop (nitwit)
avanak, alık, budala
straighten
doğrultmak
ominous
meş'um, tehditkâr, uğursuzluk getireceği işareti veren
render
kılmak (duruma getirmek)
confidential
gizli, sır
long-lost
uzun zamandır kaybedilmiş, görüşülmemiş
crooked
eğri, çarpık, virajlı, hilekar